วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

จุดประสงค์บล็อกนี้บล็อกนี้โดยหลักสำคัญแล้วมีไว้เพื่อ......
******* 1. สำหรับให้คุณครูที่ต้องการนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้(แผนการสอน) เอามานำเสนอในบล็อกนี้ได้
******* 2. ให้คุณครูได้มีโอกาสพัฒนาการเขียนแผนฯ โดยศึกษาจากแผนการสอนของผู้อื่นที่เอามานำเสนอในบล็อกนี้
******* 3. ให้บุคคลทั่วไปได้เสนอแนะ..แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการจัดทำแผนฯ(โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านเฉพาะทาง......ช่วยกรุณาเสนอแนะด้วยครับ)

ไม่มีความคิดเห็น: